استراتژی حالت گـذار

در سالهای اخیر یکی از پر تنش ترین و خبر ساز ترین زمینه های تکنولوژی، ارتباطات و اطلاعات بوده است. که مفاهیم نوینی را در زمینه مدیریت و کارآفرینی ارائه نموده است. در واقع این حوزه از تکنولوژی به دلیل پتانسیل های بالا نرم افزاری و سخت افزاری بستر ابداعات و خلاقیت های گوناگونی را ایجاد نموده است تا شاهد تحولات و تغییرات متعددی در این زمینه باشیم. موضوع اصلی که در مفهوم تغییرات و تحولاتِ تصاعدی این حوزه مطرح است، از جهتی سرعت رشد بازار های رقابتی میباشد و از سمت دیگر تلاش شرکت ها جهت تطبیق با این روند تغییرات است. یعنی این تغییرات روزافزون از جهتی بسیار مطلوب بوده و باعث شکل گیری کسب و کارهای بعضا کوچک اما خلاقانه شده است و از زاویه دیگر لزوم عکس و العمل های سنجیده و استراتژیک را مخصوصا از جانب شرکت های بزرک و کمپانی های چند ملیتی، که در برابر این حجم از تغییرات آسیب پذیری بیشتری دارند، گریز ناپذیر ساخته است. تعاریف و سلسله مراتب سنتیِ مبانی سازمان و تئوری های مدیریت دیگر قادر نیستند در برابر ظرافت ها و رفتارِ بازارهای رقابتی، استراتژی های قابل اعتمادی ارایه نمایند و یک دلیل عمده آن هم این است که در این نظریات عموما بازار رقابتی را یک پارامتر منفعل در نظر میگیرند.

استراتژی حالت گذار در بستر پیچیدگی هایِ رفتاری و تحولات ماهیتیِ بازار های رو به رشد و پیچیده مطرح میشود. در این نظریه بازار رقابتی نه به عنوان یک المان منفعل، بلکه به عنوان موجودی پویا و زنده همراه با بروز رفتار های پیچیده در نظر گرفته شده است. در این مقاله ابتدا تعریف و ریشه های مفهومی، اینکه این دیدگاه استراتژی از کجا نشأت میگیرد، و سپس مبانی و اصول آن بیان میگردد و در ادامه به تعمیم آن به مثال هایی پرداخته خواهد شد تا با کاربرد بیشتر این نظریه مخصوصا در زمینه گسترش کسب و کارهای کوچک و بنگاه های کارآفرینی، ( Start up ) ها، آشنا شویم. در انتها نیز با ذکر نمونه هایی در باب تعمیمِ مفهوم و انگاره های اصلی این نظریه در دو حوزه­ی کسب و کار های خرد، شرکت دی­جی­کالا و شرکت های بزرک و چند ملیتی، کمپانی نوکیا بحث را به پایان می­رسانیم.

لینک دانلود مقاله