مرور برچسب

آدرس

چطور بدون انتظار، وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی بگیرید؟

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از ابتدای سال 95، بانک مرکزی راهکار جدیدی برای پرداخت وام مسکن بدون نیاز به انتظار ارائه کرد. در این راهکار امکانی فراهم شده است که می‌توان با خرید اوراق بهادار مسکن نسبت به دریافت وام مسکن اقدام کرد. برای…