مرور برچسب

آوای میعاد رهایی

مدل ماتریکس چیست؟ درمان اعتیاد بدون نیاز به بستری

تا همین چند سال پیش افرادی که با مشکل ضعیف بودن چشم مواجه بودند به چشم پزشک مراجعه می کردند و تنها اتفاقی که می افتاد تغییر شماره عینکشان بود. ولی اکنون با یک عمل ساده(لیزیک) این مشکل رفع شده و دیگر نیازی به عینک هم نیست. در تمامی زمینه ها…