مرور برچسب

آیدی نوین

محاسبه دقیق رتبه کنکور با نرم افزار تخمین رتبه آیدی نوین

مشاهده رتبه خود پیش از کنکور واقعا جذاب است. با نرم افزار تخمین رتبه آیدی نوین شما می توانید با 2 روش دقیق رتبه خود را در کنکور محاسبه کنید. در روش اول با استفاده از یک آزمون و پاسخگویی به چند سوال، وضعیت کلی شما بررسی و سپس سعی شده…