مرور برچسب

آی مشاوره

عوامل موفقیت و برنامه ریزی کنکور سراسری

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی! پرونده‌ی کنکور سال ۹۷ بسته شد اما کنکوری‌های ۹۸ از همین روزها شروع به برنامه‌ریزی برای مطالعه و آماده شدن برای کنکور سال بعد کرده‌اند. با وجود دسترسی به اینترنت و یادگیری تکنیک‌های جدید مطالعه،…