مرور برچسب

ازکیـ

آشنایی با مراحل اعتراض به سابقه بیمه

به گزارش سایت ازکیـ ، هر فرد بیمه شده‌ای می تواند به راحتی به سابقه بیمه ای خود از زمان اولین واریزی تاکنون مطلع شود. برای این کار باید ابتدا وارد سایت سوابق بیمه شده و سابقه بیمه خود را مشاهده نماید: مشاهده سوابق بیمه  کارفرمایان به…