مرور برچسب

الانزا

انواع کاربرد براش‌های آرایشی که هر خانومی باید بدانید

تا به حال از براش یا برس آرایشی برای پخش کرم پودر خود استفاده کرده اید؟ به نظرتان استفاده از این براش ها بهتر از پد آرایشی یا پخش کردن با دست هایتان است؟ در نهایت نظرتان درباره استفاده از براش های آرایشی چیست؟ استفاده از براش های پخش…