مرور برچسب

الوپیک

۸ راهکار که زندگی را برای افراد فراموشکار آسان‌تر می‌کند

بسیاری از ما در طول روز بارها با فراموش کردن کارها یا موارد پیش‌پاافتاده مواجه می‌شویم. جا گذاشتن دسته‌کلید یا سوئیچ اتومبیل، فراموش کردن قرار ملاقات، فراموش کردن نام معلم فرزندمان و نظایر آنها از جمله مواردی هستند که اغلب تکرار می‌شوند.…