مرور برچسب

ایده پردازان

۶ قانون برای همه‌گیر شدن یا بازاریابی ویروسی

مردم عاشق حرف زدن هستند. دوست دارند شایعه‌ها، اطلاعات و اخبار داغ را به هم بگویند. حرف‌های دهان‌به‌دهان نه‌تنها دائمی هستند، بلکه مهم هم تلقی می‌شوند. چیزهایی که دیگران به ما می‌گویند و برایمان می‌فرستند، اثر مستقیمی روی افکار، مطالعات،…