مرور برچسب

بازاریابی مؤثر

ارسال پیامک برای مشتریان: توصیه‎هایی برای بازاریابی پیامکی

امروزه ارسال پیامک برای مشتریان، یکی از راه‎های ارتباطی مناسب است. هر شخصی با داشتن یک تلفن همراه، چه هوشمند باشد چه نباشد، به پیامک دسترسی دارد و افراد از آن برای ارتباط با دوستان، خانواده یا همکاران استفاده می‎کنند. در سال‌های اخیر، یک…