مرور برچسب

بخش تخصصی مسابقه

مدیریت ابری زنجیره تامین: چارچوبی جدید برای مهاجرت از زنجیره تامین سنتی به زنجیره تامین ابری

چکیده: امروزه به کارگیری فناوری های نوین و به روز در کسب و کار ، باعث مزیت رقابتی برای شرکت ها می شود . رایانش ابری یکی از فناوری هایی است که از طریق دسترسی انعطاف پذیر و آسان به منابع محاسباتی ، باعث بهبود عملکرد و کاهش هزینه در شرکت ها می…

بازاریابی مبتنی بر مدیریت دانش

دانش یکی از فاکتورهای کلیدی رقابت در اقتصاد جهانی است. اما برای حضور موفق در بازار پویای امروز باید بتوان دانش مشتری را نیز، مدیریت کرد. مدیریت دانش مشتری، این امکان را به سازمان می­دهد که فرصت­های موجود در بازار و نیز مزیت رقابتی را افزایش…

استراتژی حالت گـذار

در سالهای اخیر یکی از پر تنش ترین و خبر ساز ترین زمینه های تکنولوژی، ارتباطات و اطلاعات بوده است. که مفاهیم نوینی را در زمینه مدیریت و کارآفرینی ارائه نموده است. در واقع این حوزه از تکنولوژی به دلیل پتانسیل های بالا نرم افزاری و سخت افزاری…

استراتژی های توانمند سازی منابع انسانی

قرن بيست و يكم را بايد قرن رقابت براي بقا دانست. افزايش تعاملات بین‌المللی دنيا را به دهكده جهاني تبديل كرده است و سازمان‌ها براي بقا و رشد خود چاره‌ای ندارند مگر آن‌که به انواعي از ابزارهاي توسعه و بالندگي مجهز باشند. منابع توليد ثروت در…