مرور برچسب

تاپ ادورت

صفحه اول گوگل، رویای دست یافتنی

بسیاری از سایت­ها به دلیل سئوی نامناسب در صفحه اول گوگل  قرار نگرفته­اند و به همین دلیل در جذب مخاطب و مشتری، موفق نیستند. برای این افراد قرار گرفتن در صفحه اول گوگل مثل رویا به نظر می­رسد. شما اگر دارای این شرایط باشید حتی اگر به سراغ…