مرور برچسب

تصادف

آی سی یو چیست؟ به کدام بیماران چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

بستری‌شدن در بخش آی سی یو بیمارستان به این معنی است که بیماری فرد چنان جدی است که به بیشترین میزان نظارت پزشکی و مراقبت نیاز دارد. اتاق آی سی یو دارای امکانات و تجهیزاتی تخصصی است و در آن خدمات ویژه‌ای به بیماران ارائه می‌شود. در ادامه، با…

بعد از تصادف چه باید کرد؟

مدیریت بحران به‌معنی حل مسئله تنش‌زا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نیست. درواقع این سبک از مدیریت اشاره به‌نوعی کنترل اوضاع برحسب میزان وخامت و یا تأثیرگذاری منفی آن‌ها دارد. در نمونه‌ای مانند تصادف دو خودرو یا تصادف خودرو با انسان، اولویت‌هایی…