مرور برچسب

جاهای دیدنی آذربایجان

سفر به نخجوان؛ ۴ مکان دیدنی شهری به قدمت دوران نوح

شهر نخجوان پایتخت جمهوری خودگران نخجوان در فاصله‌ی ۵۳۶ کیلومتری از باکو و نزدیک مرز ایران و رودخانه‌ی نخجوان قرار دارد. نخجوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای آذربایجان است که قدمت آن به‌ دوران حضرت نوح برمی‌گردد. قطعا سفر به نخجوان برای افراد…