مرور برچسب

حقوق بشر

آزادی بیان چیست؟ مصادیق و محدودیت‌های آن

در جوامع دموکراتیک و مردم‌سالار، آزادی بیان اصلی پذیرفته‌شده است که تا حدی از آن حمایت می‌شود. البته سؤال اصلی این است که آزادی بیان تا چه حد پذیرفته و حمایت می‌شود. در حالی که در برخی از جوامع از این آزادی به هر قیمتی حمایت می‌شود، برخی…