مرور برچسب

حق یار

نکات کلیدی در مورد ارث و مراحل انحصار وراثت

همه‌ی انسان‌ها در طول زندگی خود اموال و دارایی‌هایی‌ کسب می‌کنند که پس از مرگ آنها به بازماندگان‌شان منتقل می‌شود. شخصِ فوت شده که از او اموالی به جای مانده مورّث، اموال او ماترک و بازماندگان او که این اموال را به ارث می‌برند وارث یا وراث…