مرور برچسب

دکتر فرزاد پرویزیان

درباره پروتز سینه

درباره پروتز سینه : بزرگ کردن سینه با پروتز یکی از شایع ترین اعمال جراحی زیبایی است و با اهدافی از قبیل بزرگ کردن سینه ها ، اصلاح عدم تقارن موجود در سینه ها ، قوام بخشیدن به سینه ها و جایگزین نمودن سینه ای که در اثر جراحی انجام می گیرد.…