مرور برچسب

رمان تخیلی

کتاب آلیس در سرزمین عجایب؛ سفری خیالی برای فرار از روزمرگی‌ها

«آلیس در سرزمین عجایب»؛ شما هم مثل من با شنیدن این اسم یاد روزهای کودکی‌تان می‌افتید؟ یاد روزهایی که به سرزمین رویاها سفر می‌کردید و توقع داشتید تمام خرگوش‌ها مانند خرگوش سرزمین عجایب حرف بزنند؟ یادش بخیر آن روزها ... لوییس کارول نویسنده…

کتاب دموکراسی یا دموقراضه؛ پادشاهانی ستمگر در یک سرزمین خیالی

«دموکراسی یا دموقراضه» شاید با خواندن این کلمه، برای یک لحظه هم که شده، موضوع انشاء روزهای مدرسه در ذهن‌تان نقش ببندد. آن روزها که معلم با گچ روی تخته‌سیاه می‌نوشت: موضوع انشاء هفته بعد: «علم بهتر است یا ثروت؟» حالا یک لحظه به آن روزها…