مرور برچسب

زبان بدن

۱۷ ترفند برای شناسایی و روانشناسی زبان بدن دیگران

مطالعه‌ درباره روانشناسی زبان بدن قدمت زیادی دارد. در این مقاله تعدادی از کاربردی‌ترین یافته‌های مفید در این‌ باره را به شما معرفی می‌کنیم. این چند نمونه برگرفته از زبان بدن در روانشناسی نوین، نشریات پژوهشی هستند.