مرور برچسب

زلکا

راهنمای برگزاری مسابقات اینستاگرامی

در دنیای امروز، هر لحظه شاهد تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تمام وجوه زندگی هستیم. از تغییر الگوهای رفتاری گرفته تا تأثیر در فروش و برندینگ کسب و کارهای بزرگ و کوچک. برای مثال، هاب‌اسپات در یکی از مقالاتش به این مسأله اشاره می‌کند که ٪۸۰ کاربران…