مرور برچسب

سالیان سفر

به راحتی آب خوردن، وقت سفارت انگلیس خود را دریافت کنید

شاید به این فکر می کنید اخذ وقت سفارت انگلیس می تواند کار بسیار دشواری باشد، یا اینکه زمان طولانی را به خودش اختصاص می دهد؛ البته جای نگرانی هم دارد ولی به این نکته توجه کنید که اگر می خواهید به تنهایی برای اخذ وقت سفارت انگلیس اقدام کنید،…