مرور برچسب

علی بهرام پور

زبان بدن و مذاکره؛ مهارت‌هایی که یادگرفتنشان بسیار ضروری است!

ما هر روز در حال مذاکره هستیم. مثلاً وقتی با استادمان بر سر نمره صحبت می‌کنیم، وقتی با یک تعمیرکار برای تعمیر ماشینمان حرف می‌زنیم و یا وقتی معامله‌ای انجام می‌دهیم. آموختن مهارت‌های مذاکره یکی از بهترین راه‌ها برای موفقیت است.