مرور برچسب

فرش دیوان

ایده‌های تفکیک نشیمن و پذیرایی؛ خلق فضا بدون دیوار!

در خانه‌های کوچک معمولاً به دلیل محدودیت‌هایی که در فضا وجود دارد، تفکیک نشیمن و پذیرایی بی‌معنا است. چراکه متراژ خانه در این گونه منازل به شکلی است که یا نشیمن و یا پذیرایی باید در آن قرار بگیرد. البته در بسیاری از این خانه‌ها از یک فضای…