مرور برچسب

فکر برتر

انواع شرکت‌های حقوقی و نحوه ثبت آنها

کلمات ثبت و تأسیس شرکت از جمله کلماتی است که در دنیای کسب‌و‌کار بارها شنیده‌ایم. البته تأسیس شرکت‌ها و ثبت قانونی آنها پیشینه‌ای ندارند و چنین کسب‌وکارهایی با بزرگ‌ترشدن جوامع و تغییر در برخی از مشاغل و نسبت‌به قوانین جدید و نیازهای جوامع…