مرور برچسب

قوانین سایر کشورها

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جزئيات آن در قانون این کشور

نظام انتخاباتی را نمی‌توان صرفا به دستگاهی كه آراء در آن تبديل به كرسی‌ها می‌شوند فروكاست. برای ارزيابی يك نظام انتخاباتی يا برگزيدن نظامی جديد، لازم است تا ببينيم كه از نظام انتخاباتی چه انتظاری داريم؟ هيچ‌‌کدام از نظام‌های انتخاباتی صرفا…