مرور برچسب

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی دولت در مقابل دیگران چیست؟

در این نوشته قرار است به ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت بپردازیم. پیش از این در مقاله‌ی مسئولیت مدنی چیست به کلیات این موضوع پرداخته‌ایم. بنابراین از تکرار مسائل کلی پرهیز می‌کنیم و مستقیم سراغ اصل ماجرا می‌رویم تا ببینیم دولت در چه شرایطی…

اهلیت در حقوق به چه معناست؟

اهلیت در حقوق به این معناست که هر شخص بتواند به لحاظِ قانونی حقی را دارا شود یا حقِ خود را اجرا کند. بنابراین اهلیت یعنی توانایی و شایستگی‌ای که قانون به اشخاص اِعطا می‌کند تا حقوقی را داشته باشند و این حقوقِ خود را به مرحله‌ی اجرا…

محجورین در حقوق ایران چه کسانی هستند؟

همه‌ی اشخاص به صرف انسان بودن به‌طور بالقوه این توانایی را دارند که صاحب حقوق و تکالیفی شوند. به عنوان مثال همه حقِ دارا شدن و تملک اموال را دارند. به این امر در اصطلاح حقوقی «اهلیت تَمَتُع» گفته‌ می‌شود. اهلیت تمتع به این معناست که اشخاص‌…

عوامل موجهه جرم چيست؟

موانع مسئوليت كيفری در بسياری از كتب حقوقی به دو بخش تقسيم می‌شود: عوامل موجهه جرم (اسباب اباحه) و عوامل رافع مسئوليت كيفری. مورد اول كه موضوع این بحث است، از علل عينی يا خارجی هستند كه مانع مسئوليت كيفری و مدنی خواهند بود. علل عینی به…

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیماران

اساسا این دیالوگ معروف «ازت شکایت می­‌کنم!»ی که در فیلم­‌ها و سریال­‌های ما توسط اطرافیان بیمار، خطاب به پزشک معالج گفته می‌شود، به قول ما حقوقی‌­ها، اماره یا نشانه‌­ای­ست بر این حساسیت قابل درک نسبت به فعالیت پزشک؛ خصوصا در مواردی که پای…