مرور برچسب

ناب‌رو

اگر زیاد خواب می‌بینید این مطلب را بخوانید

در هوای گرگ‌ومیش اول صبح، خود را در میان امواج خروشان دریا می‌بینید؛ موج‌های بلند با آن صدای غرش‌مانندشان شما را به این‌سو و آن‌سو می‌برند و شما هیچ توانی برای نجات خود ندارید. یک لحظه با خود فکر می‌کنید، این خواب است یا واقعیت؟ اگر خواب…