مرور برچسب

هنگی بی

عسل طبیعی قاتل بی رحم بیماری‌ها؛ با دکتر رفتن خداحافظی کنید

عسل طبیعی یکی از شفا بخش ترین ماده هایی است که بشر تا کنون توانسته به آن پی ببرد، علاوه بر خود عسل؛ فراورده های آن نیز سرشار از مزایا و منافع مختلف است این مسئله باعث شده که سرانه مصرف عسل در ایران بیش از 900 گرم تخمین زده شود. عسل طبیعی…