مرور برچسب

پارس فریلنسر

مزایای برون سپاری پروژه و اهمیت  فریلنسینگ

از زمان فراگیر شدن اینترنت و دسترسی عمومی به آن گویا دنیا رنگی دگر به خود گرفته، زندگی و کسب و کار انسان‌ها تحت تاثیر اینترنت سریعتر شده و مفهوم زمان اهمیت بیشتری یافته است. برای بررسی تاثیر اینترنت بر کسب و کار می توان به فریلنسینگ اشاره…