مرور برچسب

پرشین‌استار

غزلیات سعدی؛ اشعار عاشقانه‌ای که نباید از خواندنش غافل شد

ایرانی باشید و از سعدی چیزی نشنیده باشید؟ محال است. ایرانی باشید و از شعر و شاعرانگی چیزی ندانید؟ امکان ندارد. ایران سرزمین شعر و شور و غزل است. و سعدی، این شاعر بزرگ قرن هفتمی، غزل عاشقانه فارسی را به کمال رساند. آن سعدی که ما در گلستان یا…