مرور برچسب

پرشین استار

در تکاپوی شدن‌ها و دنیای امروز ما

در دنیای امروز به هر طرف رو می کنی همه را در تکاپوی “شدن ها” می بینی و هر صدایی که می شنوی چیزی جز هیاهوی این تکاپوها نیست. دنیای امروز سلامت جسمش را و روحش را فدای همین هیاهو و تکاپو کرده است. شدن‌هایی که می‌شوی و رفتن‌هایی که می‌روی اما…