مرور برچسب

پیام گستر

نرم افزار CRM چیست؟

CRM چیست؟‌ نرم افزار CRM دقیقا همان جادویی است که سازمان‌ها برای توسعه کسب‌و‌کار خود به آن نیازمندند و همواره به‌دنبال انتخاب بهترین نوع آن می‌گردند. با نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، می‌توان کاغذ را از سازمان حذف و روند کارها را…