مرور برچسب

چطور

«چطور» آغاز شد

روز معلم آغازی شد برای یک مسیر طولانی! مسیری که در جهت بهبود محتوای آموزشیِ فارسی است و تنها با همراهی و نظارت لحظه به لحظه‌ی شما هموار خواهد شد. این هدف بزرگ در کنار زحمات همکارانِ دیگر که پیش از ما قدم به دنیای آموزش مدرن گذاشته‌‌اند،…