مرور برچسب

کتاب مذهبی

معرفی کتاب خدا خانه دارد

دلتنگی مرض عجیبی‌ست! آرام‌آرام، آدم را ناآرام می‌کند. و ما آدم‌هایِ ناآرامِ این روزها بیشتر از آنکه دلتنگ کسی یا چیزی باشیم، دلتنگ خودمان می‌شویم! همه ما شاید این حس را تجربه کرده باشیم، گاهی که معنای زنده بودن و زندگی کردن را از یاد…