مرور برچسب

کلینیک هیربد

چطور در مشکلات زندگی رفتار مناسبی از خودمان نشان دهیم ؟

رفتار درمانی شناختی یا همان روان درمانی شناختی، نوعی علم در زمینه روان درمانی است که به افراد کمک می کند که نگرش ها و طرز تفکر خود را تغییر دهند و در زمان بروز مشکلات و شرایط سخت زندگی رفتار های مناسبی را از خود نشان دهند. در واقع این علم…