مرور برچسب

کیک ساز

چه کیکی برای جشن تولد کودکمان انتخاب کنیم؟

به نظر شما جالب‌ترین قسمت یک جشن تولد کدام قسمت است؟ آیا کودک‌تان هم مثل شما فکر می‌کند؟ بگذارید جور دیگری بپرسیم: در دوران کودکی برای شما جالب‌ترین قسمت جشن تولد کدام قسمت بود؟ بیش‌ترِ مردم در پاسخ به این سؤال از تزیینات جشن تولد یا کیک…