راه های کسب پیروزی در مذاکره

آیا تا به حال کسانی را دیده اید که همه در صحبت کردن با آنها کیش و مات می شوند؟ گویی که قدرت سحرآمیزی در کلامشان نهفته است و وقتی لب به سخن گفتن می گشایند مخاطب خود را جادو می کنند و همیشه نتیجه ای که انتظارش را دارند بدست می آورند.

چقدر خوب می شد که ما هم این قدرت را داشتیم. در این صورت هر وقت در خانه از پدر و مادرمان خواسته ای داشتیم آنها به خواسته ما عمل می کردند، یا وقتی در محل کار به اتاق رئیس می رفتیم تا درخواستی مثل مرخصی، اضافه حقوق و … را مطرح کنیم همیشه با یک پاسخ مثبت روبرو می شدیم و یا اگر به عنوان یک مسئول فروش پیشنهاد خریدی به مشتریمان می دادیم هرگز آن را رد نمی کرد.

 

اجازه دهید یک خبر خوش به شما بدهم. در این مقاله راهکارهای علمی و عملی زیادی را برای شما گردآوری کرده ایم تا با یادگیری آنها شما هم به کسانی تبدیل شوید که کلام نافذی دارند و در اکثر مذاکرات پیروز هستند.

برای مطالعه ادامه مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک دانلود مقاله