مدیریت ابری زنجیره تامین: چارچوبی جدید برای مهاجرت از زنجیره تامین سنتی به زنجیره تامین ابری

چکیده: امروزه به کارگیری فناوری های نوین و به روز در کسب و کار ، باعث مزیت رقابتی برای شرکت ها می شود . رایانش ابری یکی از فناوری هایی است که از طریق دسترسی انعطاف پذیر و آسان به منابع محاسباتی ، باعث بهبود عملکرد و کاهش هزینه در شرکت ها می شود . مدیریت زنجیره تامین یکی از حوزه های گسترده و نیازمند منابع محاسباتی فراوان می باشد . محدودیت منابع فناوری اطلاعات برای بسیاری از تولید کنندگان به سرعت باعث مشکل در زنجیره تامین تامین می شود. بکارگیری رایانش ابری در زنجیره تامین سنتی باعث رفع این نوع محدودیت ها و بالا بردن سرعت انجام فرآیند های مختلف زنجیره می شود . در این مقاله ابتدا مقدمه ای از رایانش ابری و مدل های پیاده سازی و سرویس دهی آن ، بیان می گردد . سپس زنجیره تامین ابری را تعریف می نماییم و چارچوبی جامع برای انتقال از زنجیره تامین سنتی به زنجیره تامین ابری ارائه می کنیم . در چارچوب پیشنهادی ، الزامات و نیازمندی های زنجیره تامین برای مهاجرت به یک محیط ابری بیان می شود . در نهایت نیز یک مدل عمومی برای پیاده سازی مفهوم ابر در زنجیره تامین ارائه می گردد .

کلمات کلیدی : رایانش ابری ، مدیریت زنجیره تامین ، زنجیره تامین سنتی ، زنجیره تامین ابری

مقدمه

رایانش ابری یک فناوری به سرعت در حال تحول می باشد که شرکت ها برای بدست آوردن بهره وری بیشتر باید از آن استفاده نمایند .امروزه سرمایه گذاری در فناوری های جدید مانند رایانش ابری در هر سال حدود ۱۸ درصد رشد داشته است . تحقیقات جدید شرکت IBM نشان می دهد میزان استفاده از رایانش ابری در سال ۲۰۱۴ به دو برابر سال ۲۰۱۲ می رسد . تکامل محاسبات ابری در طول چند سال گذشته به طور بالقوه یکی از پیشرفت های عمده در طول تاریخ محاسبات بوده است . روند رو به رشد رایانش ابری باعث شده است تا در بسیاری از صنایع و حوزه ها ، شاهد استفاده از این فناوری باشیم . یکی از حوزه هایی که رایانش ابری در آن بسیار مفید و کاربردی می باشد ، مدیریت زنجیره تامین ، است . امروزه خواسته های مشتریان و شرایط بازار به سرعت در حال تغییر و نوسان است ، به همین دلیل شرکت ها در تلاش برای راه اندازی یک زنجیره تامین پویا تر هستند . رایانش ابری راه حلی مناسب برای پاسخگویی به این شرایط جدید در زنجیره تامین است .

لینک دانلود مقاله