۷ روش برای بالا بردن اعتماد به نفس «طنز»

اعتماد به نفس بسیار مهم است. نمونه­اش در همین اپلیکیشن اینستاگرام؛ اگر قیافه طرف را ببینید مستقیم یاد فیلم جن­گیر می­افتید و باید کفاره دهید! اما با چنان ژستی عکس گذاشته­ انگار ملکه زیبایی ۲۰۱۷ است و ملانیا ترامپ کلفت خانه زادش! همین افراد حداقل دویست سیصد هزار نفر تعقیب کننده (follower) دارند که اگر همان­ها به وی رای دهند دست کم نماینده شورای شهر علی آباد کتول خواهند شد! چرا راه دوری برویم؟ همین سلطان محمود غزنوی! به خطار شباهتش به یک موجود خاص چند نوبت می­خواستند ایشان را به عنوان حلقه مفقوده داروین معرفی کنند و نوبل زیست شناسی بگیرند اما همین شخص زمام امور ایران را در دست گرفت و سلسله غزنویان را تاسیس کرد! اینها را خدمتتان عرض کردیم تا به اهمیت اعتماد به نفس پی ببرید. اکنون که حساسیت بحث برای شما جا افتاده است می­پردازیم به راهکارهای طلایی بالا بردن اعتماد به نفس.

برای مطالعه مقاله کامل اثر به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود کامل اثر