مرور دوره آموزشی رایگان الفبای مذاکره و تاثیرگذاری

دوره آموزشی رایگان الفبای مذاکره و تاثیرگذاری

یکی از پرکاربرد‌ترین و مهمترین مهارت‌هایی که در زندگی همه ما موثر است قدرت ما در تاثیرگذاری و قانع کردن دیگران است. شما چه یک فروشنده باشید چه خریدار، چه رئیس باشید و چه کارمند، چه والدین باشید و چه فرزند، مهارت تاثیرگذاری و دانستن اصول مذاکره می‌تواند در زندگی و کار به شما کمک کند تا روابط خود با دیگران را مدیریت کنید و راحت‌تر به اهداف خود برسید.