مرور دوره آموزشی رایگان الفبای تیم سازی، مدیریت تیم و کار گروهی

دوره آموزشی رایگان الفبای تیم سازی، مدیریت تیم و کار گروهی

امروزه وجود تیم‌های کاری جنبه‌ی اجتناب ناپذیر سازمان به حساب می آید و سازمان‌های موفق، با وجود تیم‌های کاری است که می توانند به حیات خود تداوم بخشند؛ چراکه نقش بسیار مهمی در عملکرد سازمان‌ها دارند. اما چالشی که بسیاری از مدیران با آن مواجه‌اند، رهبری منسجم تیم‌شان است. برای داشتن یک تیم عالی باید اعضا را دور هم جمع کنید، به آنها انگیزه بدهید، همه را راضی نگه دارید و حواس‌تان باشد همه حس خوبی داشته باشند. اگر این کارها را بکنید، می‌بینید که ساختن یک تیم واقعا هنر می‌خواهد!

این دوره‌ی آموزشی مناسب افرادی است که به تازگی وظیفه‌ی هدایتِ یک تیم یا یک گروه را به عهده گرفته‌اند. اگر می‌خواهید که با نقش‌ها و وظایفِ مختلف مدیر -چه در یک تیم کوچک و چه در یک سازمان بزرگ- و همچنین مهمترین عوامل مرتبط با اثربخشی تیم‌های کاری آشنا شوید، پیشنهاد می‌کنیم این دوره‌ی آموزشی را دنبال کنید.