۴ غذای محلی لذیذ اما کمتر خورده شده و دستور پخت آنها