راهکارهایی برای رفع تبعیض جنسیتی و زمینه سازی حضور بیشتر در جامعه

0

جای تاسف است که در این عصر و درکشوری بااین پیشینه فرهنگی هنوز باید از بحث تساوی حقوق زن و مرد سخن به میان آوریم.ازآنطرف نباید فراموش شود افسوس بزرگتر را زمانی باید خورد که نه تنها در مقام بحث راجع به چگونگی رفع تبعیض جنسیتی بحث نکنیم کخ حتی موجودیت این تبعیض را انکار و آنرا از ریشه فاقد هستی بدانیم!

در هر صورت باید دید چاره چیست؟!

در ابتدا باید یادآور شد که صمیمانه جای قدردانی و سپاس از افراد و تیم هایی که این قبَیل مسائل را در سطح عموم چامعه و نه صرفا خواص!مطرح میکنند و تقاضای جاره اندیشی و به اصطلاح #التماس_تفکر را از خود مردم میطلبند پرقدرت برجای خود باقی است.

برای اجتناب از اطناب،تنها قدمهای اساسی را متذکرشده چراکه باقی قدم ها در گرُو برداشته شدن این موارد هستند .

اولین قدم ” آموزش در کنار تبلیغات ”

بدون تردید اولین قدم بحث آموزش و تبلیغات است.

تابوشکنی دراین زمینه که زنان نیز همچون مردان توانایی راهبری پستهای مدیریتی را دارا هستند،نیاز به گسترش و بسط این اعتقاد در سطح عموم جامعه را میطلبد که این مقصود بدون آموزش و تبلیبغات گسترده درسانه های عمومی کاری است بسی دشوار و بیتعارف باطل..!

وقتی بستر فراهم نیست تا پذیرشی از سوی جامعه صورت پذیرد،حقیقتا آیا انتظار #رفع_تبعیض_جنسیتی را داشتن توهمی بیش نیست؟!!

باید بپذیریم که تحقق این امر منوط به این است که اکثریت جامعه دید پوسیده خودرا نسبت به زنان تغییر دهد ،بفهمد که زنان نه تنها میتوانند همچون مردان به مدیریت در سطح کلان بپردازند که چه بسا دربسیاری از نمونه های موجود در دنیا اینکار را بهتر از مردان هم میتوانند انجام دهند.

 

دومین قدم

” حضور موثر مردان در کنار زنان ”

دومین گام در بحث زمینه سازی برای حضور بیشتر بانوان اینست که روزی باید بر ذبح این #تفکر_مسموم که دردفاع از حقوق زنان ،فقط و فقط خود زنان مسئولند و مردان را در این حیطه هییچ وظیفه ای نیست ، کمر ببندیم!

بدیهی است در جامعه ای که تقریبا تمام مشاغل تاثیرگذاردر اختیارمردان است نمیتوان تنها به خواست و حرکت بانوان تکیه کرد،تمام مسئولیت را بردوش آنها گذاشت.

زنانی که در بسیاری از موارد به صدهادلیل حتی باحقوق خود آشنا نیستند چه رسدبه اینکه بخواهند درمقام دفاع از حقوقشان به پاخیزند..!

 

این گام یکی از مهمترین گامهایی است که در انتظار برداشته شدن هستند!

#ذبح_بی_تفاوتی وحضور موثر مردان درکنار زنان در این راه.

 

سومین قدم ” انعطاف در برابر اشتباه ”

 

زنان معصوم نیستند…!

یادآوری این مهم که زنان هم ممکن است همچون مردان در اتّخاذ بعضی تصمیمات اشتباه کنند یا دراجرای بعضی امور دچار مسائلی شوند، کمک میکند تا انعطاف بیشتری به خرج داده و فورا با یک اشتباه مادامالعمر زنان را از به عهده گرفتن مسئولیتی محروم نکنیم و با بی انصافی مهر ناتوانی و ناکارآمدی بر پیشانی عزیزانمان نزنیم ..چراکه همه انسانیم و اساسا اگر دچار خطا نشویم دیگر نوعِ انسان محسوب نمیشویم…!

بی انصافی ای که در جوامع جهان سوم زیاد میبینیم که هیچ گونه انعطافی درباره اشتباه زنان ،مخصوصا در موارد مدیریت در سطح های بزرگتر جامعه به خرج داده نمیشود و با کوچکترین خطایی در تصمیم گیری ،نه صرفا خود آن شخص که تمام زنان را محکوم به ناکارآمدی میکنند !

خطایی که شاید اگر توسط یک مدیر مرد صورت میگرفت ،هزاران توجیه و بهانه وجود داشت تا نه تنها محکوم نشود بلکه حق را به او هدیه کنند !و در کمال آرامش بیان کنند که هر کس دیگری هم بود ممکن بود دچار آن اشتباه شود..!

 

امید است که با گسترش این گونه مباحث روزی شاهد تساوی حقوق زن و مرد به معنای واقعی باشیم

 

ارادتمند

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.