حقوق زنان؛ واضح و بدیهی اما مبهم در ایران

2

جامعه ای که در آن تنها مردان از همه حقوق برخوردار باشند ، مانند فردی است که تنها یک دست خود را به کار می گیرد.

در جامعه ایران که 49 % آن را زنان تشکیل داده اند ، اگر بگوییم که نقش آنان در احیای حقوق خودشان از 51% باقیمانده مهم تر است بیراهه نگفته ایم.

قطار عدالت جنسیتی چند سالی است که در ایران توسط انسان های آگه و شریف ریلی را مقابل خود میبیند اما این ریل در جاهایی از مسیر بسیار پر پیچ و خم است و اوضاع را در شرایط خاص ، پیچیده و بغرنج می کند؛ همچنین در بخش هایی از مسیر اصلا ریل گذاری انجام نشده و در واقع زمینه سازی برای کاهش تبعیض جنسیتی صورت نگرفته است.

یکی از مهم ترین زمینه سازی ها تغییر باور خود زنان (حداقل بعضی از آنان) است، مبنی بر اینکه وظایف آن ها تنها محدود به “همسری خوب بودن”و پرورش فرزندان و”مادری خوب بودن” نیست.

اگر چه این وظایف به جای خود مهم می باشند اما محدودکردن زنان به این وظایف هم جلوی پیشرفت آنان را می گیرد و هم جامعه را ازموهبت وجود آنان در مشاغل حساس محروم می کند.

توجه به موضوعات علمی و افزایش آگاهی می تواند این باور های نادرست و سنتی را از میان ببرد و زنان را به سمت رده های مدیریتی ببرد.
برای مثال توجه به تفاوت های شخصیتی زن و مرد میتواند راه گشا باشد. به طور کلی زنان از نظر ویژگی های شخصیتی تفاوت هایی با مردان دارند، مانند توجه بیشتر به جزئیات و حساسیت و دلسوزی بیشتر، که اگر همراه با خودباوری و قاطعیت لازم باشد می تواند از آن ها مدیران و رهبرانی نمونه بسازد. و همانگونه که مردان میتوانند مدیریت امور را در دست بگیرند زنان نیز می توانند با تکیه بر توانایی های ویژه خود در رده های بالای مدیریتی موفق باشند.

این اصلاح باورها می تواند از روشها و مسیرهای مختلفی صورت بگیرد.

 1. فرد
  زنان میبایست بامطالعه کتاب دید خورد رانسبت به دنیای اطراف بازتر کنند. تا باور اینکه توانایی آنها تنها محدودبه امور مربوط به خانه و خانواده است از بین برود.
 2. خانواده
  نباید از کوذکی طوری دختران را تربیت کرد که آن ها تنها باید درس بخوانند و بعد هم ازدواج کنند و صاحب فرزند شود. به قول برتاند راسل دختران باید قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند ، مردان غول چراغ جادونیستند!
  باید این نکته در والدین نهادینه شود که فرزنددختر آن ها همانند فرزند پسرشان می تواند در جامعه نقشی تاثیر گذار داشته باشد.
 3. مدرسه
  در مدرسه باید نحوه ارتباط صحیح وموثر راهم به دختران و هم به پسران آموزش دهند تا تابو های سنتی و نادرست در این زمینه شکسته شود.
  همچنین در این رابطه باید به این نکته توجه کنیم که تبعیض جنسیتی فساد آفرین است، نه عدالت جنسیتی
 4. الگو گرفتن از نمونه های واقعی موحود
  و درنهایت توجه به این نکته که موفقیت کشور های توسعه یافته تا حد زیادی مرهون مدیریت زنان با کفایت بوده،کلیدی است تاقفل مدیریت توسط زنان درایران باز شود.

یک مورد دیگر که در امر ریل گذاری مهم می باشد توجه بیشتر به زمینه های علمی ورزشی و فرهنگی هنری است که تلاش روز افزون بانوان را می طلبد.

میبایست مریم میرزا خانی ها و کیمیا علیزاده ها الگو قرار گرفته و تعداد آن ها روز به روز بیشتر شود تا مردانی که اکنون در رده های مدیریتی و سیاست گذاری هستند متقاعدشوند که توانایی زنان در از بعضی جهات در زمینه هایی کمتر از مردان نیست که بیتشرنیز هست.

همچنین یکی دیگر از زمینه هایی که زنان می توانند به خوبی توانایی خود را به اثبات برسانند راه اندازی سازمانهای مردم نهاد غیر دولتی و یا راه اندازی استارت آپ می باشد. و از این طریق می توانند نفوذ خود را در عرصه های مختلف بیشتر کنند.

در نهایت،هر چقدر هم که ریل گذاری خوب انجام گیرد اما قطار بابرنامه ریزی و باسرعت مناسب حرکت نکند از مسیرخارج می شود.

به این منظور اصلاح باورها و تغییردر جامعه بایدبه شکلی منطقی و با طمانینه انجام گیرد.
و در این راه باید مراقب افراطی گری از جهتی دیگر بود تا به اصطلاح از آن سمت بام نیفتیم!

جمله ای که در ابتدا آورده شده از اوریانا فالاچی روزنامه نگارونویسنده مطرح معاصر بودکه به شکلی زیبا جامعه ای را توصیف کرده که در آن از همه منابع انسانی به خوبی استفاده نمی شود.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه
 1. فتانه می‌گوید

  عنوانی که برگزیدید با موضوع مورد بحث کمی مغایرت دارد

  1. محمد امین معنوی می‌گوید

   سلام
   از چه نظر می فرمائید که مغیرت دارد؟
   تبعیض جنسیتی یکی از مصداق های بارز اختلاف در حق و حقوق افراد است و نادیده گرفتن و ابهام در مورد حق بانوان منجر به تبعیض جنسیتی می شود.