تبعیض جنسیت از عوامل رکود در جامعه

0

تبعیض جنسیتی یا سکسیزم امروزه بحث پرمخاطب اکثر جوامع و رسانه هاست به معنای بی‌ارزش شمردن یک جنسیت نسبت به دیگری تعریف میشود. DO یک نهاد دولتی است که برای فرصت‌های برابر فعالیت میکند. این نهاد با رعایت قوانین مشخص سعی دارد تا قانون منع تبعیض رعایت شود با وجود این نهاد باز هم قانون منع تبعیض به طور کامل رعایت نمیشود. با مروری به متون تاریخی بسیاری از بی‌توجهی‌ها به زنان را در جوامع مختلف میبینیم اما آنچه که امروز در باب تبعیض جنسیت اندکی امیدوارکننده به نظر میرسد این است که در جوامع کنونی این مسئله از اهمیت زیادی نسبت به گذشته برخوردار شده و همین امر باعث میشود راهکارهایی برای حل این معضل مطرح شود و اینک شاهد آن هستیم که تعداد زنان آگاهی که برای دستیابی به مراتب عالی در سطح جامعه تلاش میکنند افزایش یافته است اما با تمام بحثها در کشورما هنوز راهکار کارآمدی اجرا نشده است تا با تکیه بر آن زنان بتوانند در پست های مدیریتی و دولتی با استقلال به فعالیت بپردازند.این مهم در حالی است که حضور زنان در حوزه های مختلف زمینه ساز پیشترفت جامعه است چرا که اکثر کشورهای پیشترفته با اعطای بهترین جایگاه به زنان توانسته اند در سطح جهانی به بالاترین سطوح دست یایند. با بکار گیری روشهایی میتوان به تصورنادرست زن ستیزی پایان داد:

1) آموزش دادن به زنان و مردان برای آشنایی به حقوقشان درزمینه های مختلف باعث کاهش خشونت آنها نسبت به یکدیگر میشود.

2) آموزش و پرورش باید تلاش کند به دختران و پسران در سنین پایین احترام را بی آموزد.هر کدام از طرفین باید بدانند که احترام گذاشتن به افراد باعث تکامل شخصیت و کاهش خشونت میشود ودراین صورت زنان و مردان میتوانند در محیط های مختلف و در کنارهم به دوراز تشویش،به فعالیت اثربخش بپردازنند.

3)سرمایه گذاری دولت ها برای حمایت از زنان در فعالیت هر چه بیشترشان در محیط های اداری،به طوریکه ازمزایای برابر با مرد ها بهره مند شوند. در اکثر ادارات اعم از خصوصی یا دولتی برای کارکنان مرد،شاهد مزایای بیشتری هستیم.این امر موجب بی میلی زنان میشود و همچنین آنها را از انجام فعالیت مفید وموئر باز میدارد.

4) تغییرسیاست های نادرست که موجب تبعیض بین زن و مردان میشود باید مورد توجه قانون گذاران قرار بگیرد چرا که عدم رسیدگی به موقع به این مهم صدمات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و جامعه را به نابسامانی میرساند. از جمله آن میتوان به تجاوز اشاره کرد که متاسفانه در کشور ما نیز آمار قابل تاملی را به خود اختصاص داده است.سیاست های نادرستی که بر اساس آن باعث شده تا مردان با برتر دیدن خود رفتارهای نادرستی را نسبت به زنان انجام دهند.

3)فرهنگ سازی و سعی برای تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به زنان.این فرهنگ سازی باید در ابعاد مختلف جامعه و مواردی که مربوط به زنان میشود اجرا و برچسب جنس ضعیف که از سالها پیش به زنان زده شده برای همیشه پاک شود. امروزه زنان نقش بسیار مهمی در مشخص کردن مسیر جامعه دارندکه هر چقدر بخواهیم آنرا انکار کنیم غیر ممکن است چرا که این زنان هستند که با حضور موثر خود جامعه را از مسیر انحرافات به سوی پیشترفت هدایت میکنند.

من زن هستم :اما از وظایفی که به عهده مسولان است تا جایگاه زنان را در جامعه به رسمیت بشناسانند،زنان خود نیزمیتوانند جایگاه خود را با قدرت معرفی کنند،زنان میتوانند با افزایش توانایی هایشان جایگاه مناسبی در جامعه کسب کنند .رسانه مهمترین جایی ست که با فراهم کردن شرایط مناسب حضور زنان را در عرصه های مختلف معرفی میکند و نیاز جامعه به حضورشان را به مخاطبان در سراسر جهان نشان میدهد.

سخن آخر:تقسیم عادلانه وظایف و مزایا میان زنان و مردان در تمام سطوح جامعه راهکاری مهم برای کاهش تبعیض جنسیت خواهد بود و این هدف در صورتی منجر به موفقیت میشود که با مشارکت و همکاری مردان همراه باشد.دادن حضانت فرزندان در هنگام طلاق به زنان در صورت شایستگی،افزایش مرخصی ومزایا هنگام بارداری ، منجر به استقلال بیشتر زنان میشود. در پیشترفت های جهان امروزنقش مهم زنان غیر قابل انکار است که تلاش برای محدود کردنشان محال ترین کار ممکن است چرا که زن این آفریده والا تمام محدودیت ها را در هم میشکند و راهی برای رهایی بیشتر میابد. وقت آن است تا با دید وسیع تر به زنان نگاه شود.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.