چطور سخت‌‎ترین تصمیمات زندگی را بگیریم؟

انتخاب و تصمیم گیری چه زمانی دشوار و سخت می شود؟ وقتی سر دوراهی قرار می‌گیرید یا باید تصمیم‎ی بزرگ بگیرید، چه‌کار می‌‎‏کنید؟ آیا روشی معمول را انتخاب می‌‏‎کنید که نیازهای همه را برآورده می‌کند؟ آیا خواسته‏‌هایتان را فدای دیگران می‌کنید؟ آیا…