چطور سخت‎ترین تصمیمات زندگی را بگیریم؟

وقتی با یک دوراهی یا تصمیم‎گیری بزرگ مواجه می‎شوید که ایده‌‏ای برای آن ندارید، چه كار می‎‏کنید؟ آیا روشی معمول را انتخاب می‏‎کنید که نیازهای همه را برآورده می‎سازد؟ آیا خواسته‏‌هایتان را فدای دیگران می‏‎کنید؟ آیا به طور تصادفی روشی را…