وقت بازی و زندگی

درس پیشنهادی : وقت بازی و زندگی بنظر شما جایگاه آموزش بسیاری از مهارت­های روز دنیا کجاست؟ از چه سنی باید شروع کنیم؟ درهرجامعه­ای و با هر نظام ارزشی در هر مقطع سنی باید آموزش­هایی مناسب در محیط مناسب آن به کودکان داده شود، اگر محیط…