از همین مسابقه مقاله‌نویسی تا مطالبات از مجلس قانون‌گذاری!

این مقاله سعی دارد خارج از گفتمان احساسی و احتمالاً شتاب­زده (که گاه در پس انعکاس خبر برخی موارد تجاوز به کودکان در یکی دو سال اخیر مشاهده می­‌شود) به این پرسش پاسخ بدهد که نهادهای مختلف جامعه چه اقداماتی را می‌­توانند در جهت کاهش آمار…