مرور دوره آموزشی رایگان آشنایی با برنامه‌ ریزی استراتژیک و گزینش استراتژی‌های رشد

دوره آموزشی رایگان آشنایی با برنامه‌ ریزی استراتژیک و گزینش استراتژی‌های رشد

دستیابی به رشد پایدار و سودآور از جمله اهداف مشترک هر سازمان و بنگاه اقتصادی یا غیرانتفاعی است. به همین دلیل، کسب‌وکارهای موفق همواره بر روی رشد سودآور، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بازار رقابتی امروز، همه‌ی بازیگران نیازمند یک سیستم برنامه‌ریزی استراتژیک، جهت حفظ وضع موجود و در درجه‌ی بعدی برای بالا بردن جایگاه شرکت در بازار و بین رقبای خود می باشند. در این دوره آموزشی سعی شده تا ضمن معرفی مفهوم رشد در کسب و کار، انواع استراتژی‌های دستیابی به آن و همچنین نحوه‌ی اولویت‌بندی گزینه‌های استراتژیک، بر اساس عوامل تاثیرگذار و شرایط حاکم بر بازار، مورد بررسی قرار گیرد.