مرور برچسب

تفکر انتقادی

چطور به یک متفکر انتقادی تبدیل شویم؟

اشخاصی که تفکر انتقادی دارند، به جای پذیرفتن عقاید و فرض‌ها آن‌ها را با دقت مورد سوال قرار می‌دهند، همیشه به دنبال این هستند که بفهمند آیا نظرات، بحث‌ها و یافته‌ها بیانگر همه‌چیز هستند یا نه و آماده‌اند تا خودشان هم چیزهایی جدیدی کشف و به…

هر سوالی داری از
هوش مصنوعی رایگان
بپرس!

close icon
close icon